Verwant aan Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34.792)