Verwant aan Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s (32.195)
Afgehandelde (wets)voorstellen