Toezeggingen bij Deactivering van de quotumheffing (34.956)