Toezeggingen bij Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 (R1850))