T00604

Toezegging bij opzegging ilo-verdrag nr. 118 1Minister De Geus zegt toe de Kamer in september te informeren over de exportbeperking van uitkeringen naar uitkeringsgerechtigden in andere landen.


Kerngegevens

Nummer T00604
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_24
Status voldaan
Datum toezegging 12 januari 2005
Deadline 30 september 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Kamerstukken Opzegging ILO-verdrag nr. 118 (29.382)


Uit de stukken

Brief, Minister De Geus:

[...]

Als gevolg van de opzegging eindigt de opschorting van de exportbeperking in de AOW, de Anw, de WAO en de WAZ. Dit betekent dat per 1 januari 2006 de uitkeringen zullen worden verlaagd (AOW) of ingetrokken (Anw, WAO en WAZ) in relatie tot de landen waarmee op 1 januari 2006 (nog) geen handhavingsverdrag van toepassing is.

[...]

In september 2005 zal ik u nader informeren over de stand van zaken op dat moment.

[...]Historie

 • 1 september 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister De Geus, griffie: 133678
 • 12 januari 2005
  toezegging gedaan