T00716

Toezegging Gegevens wanbetalers (30918)De minister zegt toe, na te gaan in hoeverre zorgverzekeraars die niet meedoen met het protocol, toegang krijgen tot het bestand met gegevens over wanbetalers en zorgverzekeraars op een passende manier aan te sporen mee te doen met het protocol.


Kerngegevens

Nummer T00716
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2008_8
Status voldaan
Datum toezegging 4 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen premies
zorgverzekeringen
Kamerstukken Verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering (30.918)


Uit de stukken

Handelingen I 2007 – 2008, nr.11 –  p.375

Blz. 404

De heer Putters (PvdA): Ik heb uit de stukken opgemaakt dat Zorgverzekeraars Nederland een bestand ontwikkelt met gegevens over betalingsachterstanden. Ik heb in eerste termijn gevraagd naar uw eventuele bemoeienissen hiermee en naar de criteria die u daarbij hanteert. Nu heb ik het eigenlijk aan het protocol gekoppeld. De vraag is of degenen die het protocol ondersteunen, toegang tot dat bestand krijgen.

Blz. 405

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Ik had van collega Putters begrepen dat tegen de zorgverzekeraars die niet meedoen, gezegd kan worden dat zij geen inzage krijgen in het bestand. Klopt dat?

Minister Klink: Dat weet ik niet. Het gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ik moet het even nagaan. Ik weet ook niet of het een passende sanctie is om geen inzicht in het bestand te verschaffen en dus de zorgverzekeraars die niet meedoen, te laten zitten met hun wanbetalers of voormalige wanbetalers. Ik zal dit nagaan.

De heer Putters (PvdA): Ik stel het op prijs dat de minister dit wil nagaan. Het gaat er mij maar om dat hij met klem tegen de zorgverzekeraars zegt dat het van belang is dat zij het protocol allemaal steunen.

Minister Klink: Ik begrijp het en zal het bij de overwegingen betrekken. Een ding geldt wel: ik zie graag dat iedereen meedoet. Is dit een passende manier om de zorgverzekeraars ertoe aan te sporen, dan laat ik het niet na. Dat zeg ik toe.


Brondocumenten


Historie

 • 11 oktober 2008
  nieuwe status: voldaan
 • 9 oktober 2008
  Voortgang:
  Opmerking: Plenaire behandeling EK Wetsvoorstel Verzwaren incassoregime
  premie en andere maatregelen op 4 december 2007.
  Stand van zaken: De aan de Eerste Kamer toegezegde afweging is meegenomen in het wetsvoorstel «Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
  Wet op de Zorgtoeslag, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor
  hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
  zorgverzekering)». Het is de bedoeling dat het ontwerp van deze wet in
  het najaar van 2008 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
 • 4 december 2007
  toezegging gedaan