T00430

Toezegging Schriftelijke beantwoording vragen decielen (31205/31206)De staatssecretaris zegt toe dat de hij de vragen van het lid Reuten inzake decielen, schriftelijk zal beantwoorden.


Kerngegevens

Nummer T00430
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2008_17
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2007
Deadline 1 juli 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 15 – 626

De heer Reuten: Het gemiddelde tarief per deciel van de directe belastingen is niet lastig te berekenen. Graag zien wij dat de staatssecretaris cijfers produceert over de indirecte belastingen per deciel. Dat is lastig, maar niet onmogelijk. Kan de staatssecretaris daarvan op zijn minst een indicatie geven? Wij krijgen graag de toezegging van de staatssecretaris dat hij de cijfers die ik in eerste termijn gaf, en waarop het een en ander is aan te merken, zal verbeteren en die in januari naar de Kamer zal sturen.

Het verbaast mij dat bij de discussie over de topinkomens onduidelijkheid heerst over wat er onder een topinkomen wordt verstaan. Het tiende deciel vande inkomensverdeling, dus de top 10, heeft een gemiddeld bruto inkomen– cijfers 2005 – van €87.000, oftewel ongeveer €62.000 besteedbaar. Kennelijk wordt die top 10 niet als topinkomen gezien. Is €185.000 dan een topinkomen? Hoeveel procent van de belastingbetalers heeft een dergelijk inkomen? Specifieker krijg ik graag de toezegging van de staatssecretaris dat hij de Kamer ook in januari dezelfde informatie doet toekomen die wij eerder kregen naar aanleiding van schriftelijke vragen: tabel 1 van de nota naar aanleiding van het verslag, en de overeenkomstige tabel van het eerdere schriftelijke overleg. Wij willen een nadere uitsplitsing van het tiende deciel in nogmaals decielen. Wat weten wij dan? Dan weet de Kamer wat het inkomen is van de top 10 qua bruto besteedbaar inkomen, en wat de aftrekposten daarbij zijn, zoals hypotheekrente, pensioenpremie en misschien nog wat huurtoeslag! De discussie over de pensioengrondslag moet ons inziens in dit empirisch kader worden gevoerd. De vraag is dus, of het wenselijk is dat de top 2 van de inkomensverdeling een belastingsubsidie krijgt om zijn pensioensvoorziening te regelen.

Handelingen I 2007-2008, nr. 15 – 637

De heer Reuten: Ik herinner de staatssecretaris eraan dat ik hem in de tweede termijn een aantal vragen over de decielen heb gesteld.

Staatssecretaris De Jager: Ik zeg de heer Reuten toe dat ik zijn vragen schriftelijk zal beantwoorden.


Brondocumenten


Historie

 • 2 juli 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   139888.25
 • 18 december 2007
  toezegging gedaan