T00429

Toezegging Evaluatie doelmatigheidsbepaling (31.205/31.206)De staatssecretaris zegt toe dat de doelmatigheidsbepaling inzake artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) na een redelijke termijn wordt geëvalueerd. De Kamer wordt hierover geïnformeerd. De commissie heeft op 18 mei 2010 de minister van Financiën verzocht in 2011 een specifiekere evaluatie van de AWR aan te bieden die tevens inzicht biedt in de financiële opbrengst van de maatregel.


Kerngegevens

Nummer T00429
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2008_16
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2007
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 15 – 637

Staatssecretaris De Jager: Ik ben blij dat ik de leden van de Eerste Kamer zover heb gekregen dat zij zich, net als de Tweede Kamer, achter het voorstel scharen om artikel 64 AWR weer in behandeling te nemen. De heer Biermans vroeg mij in dit verband om de toezegging dat de doelmatigheidsbepaling na een redelijke termijn wordt geëvalueerd. Ik kan hem dat toezeggen en ook dat ik de Eerste Kamer daarover te zijner tijd zal informeren. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat het zowel voor de belastingplichtige als voor de Belastingdienst naar tevredenheid zal verlopen.


Brondocumenten


Historie