T00647

Toezegging Registratie instroom WGA (31106/31050)De minister zal zorg dragen voor de registratie van de instroom van WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) naar de IVA (Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten) door het UWV.


Kerngegevens

Nummer T00647
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2008_1
Status voldaan
Datum toezegging 10 december 2007
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden dr. M. Westerveld (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten (31.106)
Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (31.050)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, nr. 12 – blz 409 ev

blz. 414

Mevrouw Westerveld (PvdA): Ik had de minister een vraag gesteld. Nu de heer Terpstra zelf spreekt over duurzaamheid, wil ik wel zeggen dat ik het verschil tussen WGA en IVA wel kan volgen als je het bekijkt vanuit het perspectief van degenen die het betalen. Mijn vraag aan de minister, die ik ook met alle plezier nog een keer aan de heer Terpstra stel, was de volgende. Als je dit in de tijd, temporeel, beziet en op een zeker moment vaststelt dat er een groep ontstaat van mensen die gezondheidstechnisch in redelijk dezelfde situatie zitten, maar 5% minder krijgen, is dat dan nog uit te leggen en te rechtvaardigen?

blz. 433

Minister Donner: Mij is gevraagd hoe ik de getallen over de volledige arbeidsongeschiktheid presenteer. Dat doe ik door de aantallen te noemen die in de IVA en die in de WGA instromen. Ik heb er nog geen zicht op in hoeveel gevallen men van de WGA doorstroomt naar de IVA. Ik heb geconstateerd dat dit niet wordt geregistreerd bij het UWV. Er zal in voorzien worden dat het wel geregistreerd wordt.

blz. 436

Mevrouw Westerveld (PvdA): Verder dank ik de minister voor de toezegging dat het UWV zal worden verzocht om ook cijfers te leveren over de instroom van de WGA naar de IVA. Laat het UWV daarbij vooral ook informatie bij geven over het tijdsverloop.


Brondocumenten


Historie

 • 1 januari 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   januarinota 2008 UWV
 • 10 december 2007
  toezegging gedaan