T00695

Toezegging Melding maken aanhangige wetswijzigingen (31.094)De minister zal de zorgverzekeraars erop attenderen dat als zij polissen aanbieden terwijl een wetsvoorstel nog in behandeling is, zij melden dat een dergelijk voorstel nog aanhangig is bij de Staten-Generaal.


Kerngegevens

Nummer T00695
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2007_6
Status voldaan
Datum toezegging 6 november 2007
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen zorgverzekeringen
Kamerstukken Vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico (31.094)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, [6] – [p. 180]

Blz. 191

De heer Thissen (GroenLinks): Vorige week zijn bij alle verzekerden van de CZ-groep, actief in gezondheid, de premiebrieven in de bus gevallen voor het jaar 2008. De stelligheid waarmee daar wordt uitgegaan van het invoeren van een verplicht eigen risico is hoogst merkwaardig voor een zorgverzekeraar die ook weet dat er in de Nederlandse democratie twee parlementen zijn: de Eerste en de Tweede Kamer. […] Er staat geen asteriskje bij, waar wordt uitgelegd: ’’onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer op 6 november, dan wel op 13 november 2007’’.

blz. 219

Minister Klink: De heer Thissen vroeg mij of de Eerste Kamer ertoe doet. Als de zorgverzekeraars hun polissen aanbieden terwijl een wetsvoorstel als dit nog in behandeling is, zouden zij eigenlijk op zijn minst met een asterisk kunnen aangeven dat een en ander nog aanhangig is bij de Staten- Generaal, zoals de heer Thissen zei. Mij lijkt dat gepast; niet alleen als signaal aan de Kamer, maar ook simpelweg aan de verzekerden, die zich moeten realiseren dat het wetgevingstraject nog niet ten einde is. In mijn contacten met de zorgverzekeraars zal ik dit zeker nog melden, zodat dergelijke fouten in de komende jaren niet meer zullen worden gemaakt. Die asterisk is gewoon valide en op zijn plek: hij geeft aan dat een en ander nog onderhevig is aan het voorbehoud van de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Ik zeg dit de voorzitter graag toe, die mij dit in de eerste pauze ingaf. De heer Thissen gaf het vehikel van de asterisk aan.


Brondocumenten


Historie