T00646

Toezegging bij wet voorziening arbeid en zorg alleenstaande ouders 2De staatssecretaris zal niet overgaan tot contraseign van het wetsvoorstel dan nadat een onderzoek naar het duiventileffect heeft plaatsgevonden.


Kerngegevens

Nummer T00646
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_9
Status voldaan
Datum toezegging 20 maart 2007
Deadline 1 september 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Spekman Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) (29.948)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 23 – [759]

Blz. 764

Mevrouw Van Leeuwen  (CDA): Het duiventileffect – ik geef graag toe: het bestaan

ervan is nog steeds niet geheel ontkracht – wil de indiener thans nader onderzoeken in de vorm van een pilot. […]Ten slotte blijft slechts de vraag of de pilot, als experiment, al dan niet kan plaatsvinden voor of na aanneming van het wetsvoorstel. De voormalige

staatssecretaris denkt van niet: het wetsvoorstel moet nu nog niet worden aanvaard. Is dat wel een juiste uitleg, zo vragen wij de indiener en de huidige staatssecretaris. Is

niet ook een andere oplossing denkbaar, namelijk de aanneming van het wetsvoorstel met de toezegging aan de Kamer, dat via een pilot nog aandacht zal worden

gegeven aan de uitvoerbaarheid teneinde het duiventileffect zoveel mogelijk te vermijden? Immers, er zal bij KB over de datum van inwerkingtreding worden beslist. Dat maakt toch ook deze oplossing mogelijk? De staatssecretaris moet nu wel toezeggen dat het contraseign te zijner tijd na eventuele aanpassing zal worden gegeven.

Blz. 768-769

Staatssecretaris Aboutaleb: Mijn voorganger heeft in dit huis gezegd dat een dergelijk experiment alleen goed kan worden uitgevoerd als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen, maar aangehouden […] je kunt daarnaast leggen het feit dat het wetsvoorstel geen invoeringsdatum kent. De Kamer zou kunnen vragen om na de aanneming van het wetsvoorstel de wet niet uit te voeren. De Kamer zou dus uitdrukkelijk de wens te kennen kunnen geven om eerst te beginnen met een experiment. In die periode onthouden wij aan het wetsvoorstel het contraseign, zoals mevrouw Van Leeuwen terecht opmerkte. Ik laat het aan het oordeel van de Kamer over of dit juridisch een mooie figuur is.

[…]

In brede lagen van de Kamer proefde ik steun voor het uitvoeren van dit experiment. Welaan, artikel 83 van de Wet werk en bijstand maakt zo’n experiment mogelijk. Dan zal blijken of het voorstel leidt tot wat het zegt te doen, of niet. Als de Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, dan kan tot een experiment worden besloten

[…].Historie

 • 14 september 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30545, nr. 33 en bijlage
 • 20 maart 2007
  toezegging gedaan