T00795

Toezegging bij wet maatschappelijke ondersteuning 10De Eerste Kamer krijgt op schrift wat de objectieve criteria zijn voor het monitoren van de uitvoeringskosten


Kerngegevens

Nummer T00795
Oorspronkelijke nummer tz_VWS_2006_14
Status voldaan
Datum toezegging 27 juni 2006
Deadline 1 december 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet maatschappelijke ondersteuning (30.131)


Opmerking

Er wordt een onderzoek gestart naar de uitvoeringskosten WMO. Het eindrapport wordt in 2010 verwacht en zal naar de EK worden gestuurd.

Deze toezegging wordt afgedaan met een brief over de
objectieve criteria voor het volgen van de uitvoeringskosten die in maart
2008 naar de EK wordt gestuurd.

brief 13 oktober 2006, p. 3: einde van het jaar

Uit de stukken

blz. 1646

De heer Putters (PvdA):

U hebt nu een bedrag en maakt een verdeling over gemeenten, maar monitort u ook dewijze waarop de kosten zich ontwikkelen? U zegt dat het op grond van objectieve criteria gebeurt. Welke criteria zijn dat? Als u dat nu niet kunt aangeven, vind ik het ook

prima als het schriftelijk gebeurt. Ik ben echter wel benieuwd wat de objectieve criteria zijn voor het monitoren van de uitvoeringskosten.

Staatssecretaris Ross-van Dorp:

Het antwoord op de eerste vraag is ja. De criteria krijgt u van mij op schrift.

(..)Historie

 • 1 april 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30131, L (DMO/SFI-2839884)
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 27 juni 2006
  toezegging gedaan