T00640

Toezegging bij pensioenwet 6De minister van SZW zegt toe te zullen nagaan welke onderdelen van het EU-voorstel tot een richtlijn tot nog andere aanpassingen van de Nederlandse wetgeving moeten leiden.


Kerngegevens

Nummer T00640
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_3
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655)
Pensioenwet (30.413)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [12]

Blz. 12-499

(...)

Mevrouw Vedder-Wubben (CDA): In de memorie van antwoord staat het volgende. ’’De regering streeft ernaar, de aanpassingen van de Nederlandse wetgeving tot een minimum te beperken, temeer daar alle zaken die in het richtlijnenvoorstel zijn opgenomen, in Nederland goed geregeld zijn. Toch ziet de regering nog andere elementen in het voorstel die zouden kunnen leiden tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving.’’ Welke andere elementen zijn dat dan?

(...)

Minister De Geus: Wij moeten sowieso aan de Tweede Kamer verslag uitbrengen van het besprokene. Ik zal u daarvan een exemplaar doen toekomen.Historie

 • 9 januari 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   21501-31, 117
 • 5 december 2006
  toezegging gedaan