T00625

Toezegging bij wijziging ww-stelsel 3De minister SZW deelt mee dat het kabinet wacht op een SER-advies over het ontslagrecht. Mocht dat advies nooit verschijnen of mocht dat SER-advies verdeeld zijn, dan komt het kabinet met een eigen standpunt.


Kerngegevens

Nummer T00625
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_20
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet wijziging WW-stelsel (30.370)


Opmerking

Eind 2006: SER geen overstemming over het ontslagrecht. 2007: WRR-rapport. 2008: Adviescommissie-Bakker+ kabinetsreactie (29544, nr. 158)

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 32 – [eerste pagina behandeling, 1488]

(..)

Mevr.Swenker (VVD)

Blz.1496

De eerste vraag aan de minister is dan ook of hij blijft wachten op de SER dan wel of hij zijn verantwoordelijkheid neemt en zelf met een wetsvoorstel terzake komt.

(…)

Blz.1527

minister De Geus (SZW)

Ik vrees dat ik, voor een trefzeker antwoord, hierop in tweede termijn terug moet komen. De laatste vraag van mevrouw Swenker had betrekking op het ontslagrecht: neemt de minister zelf de verantwoordelijkheid of wacht hij eerst het advies van de SER af? Eigenlijk heeft het kabinet een combinatie van de twee gehonoreerd: we hebben gekozen voor een langere termijn voor het advies en nemen in de tussentijd geen politieke besluiten. Inderdaad wachten we dus het SER-advies af. Het is mogelijk dat dit nooit komt, of dat het verdeeld is, of dat de SER hierover geen opvatting heeft. In dat geval komt het kabinet met een standpunt.

(..)Historie

 • 27 juni 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29544, 158
 • 20 juni 2006
  toezegging gedaan