T00638

Toezegging bij wet voorziening arbeid en zorg alleenstaande ouders 1De staatssecretaris zal de Kamer bij de inhoud van het experiment, dat op zijn vroegst in september 2007 kan starten, betrekken en verslag uitbrengen aan beide Kamers der Staten-Generaal.


Kerngegevens

Nummer T00638
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_10
Status voldaan
Datum toezegging 20 maart 2007
Deadline 1 september 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Spekman Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo) (29.948)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006-2007, 23 – [759]

Blz. 769

Staatssecretaris Aboutaleb

Als de Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, dan kan tot een experiment worden besloten  na de nodige voorbereidingen, waaronder een voorhangprocedure en advies van de Raad van State. Op zijn vroegst zou dit in september van dit jaar kunnen starten. Over de inhoud van het experiment kan met de indiener worden overlegd, maar ook met de deelnemende gemeenten, om de inhoud ervan te bepalen. Ik hecht eraan, het met uw Kamer daarover te hebben. Ik wil achteraf geen discussie over de vraag of een experiment geslaagd is of niet. Wij moeten van tevoren de termen met elkaar definiëren. Als het experiment slaagt, dan gaan wij ermee door, zo niet, dan zetten wij er een punt achter. Beide mogelijkheden moeten wij van tevoren goed met elkaar uitdiscussiëren. Over de inhoud van een dergelijk experiment kan vervolgens verslag worden uitgebracht aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Mevrouw De Wolff (GroenLinks): Acht de staatssecretaris het denkbaar dat binnen het tijdsbestek van een jaar vanaf de zomer er een zinvol experiment uit te voeren is?

Staatssecretaris Aboutaleb: Het is krap aan. Als wij het goed willen doen, moeten wij eigenlijk langer de tijd nemen om te experimenteren. De streefdatum is 1 januari. Bij de Belastingdienst zegt men dat dit technisch uitvoerbaar is. Wij zijn er echter zelf bij. Wij

kunnen het experiment starten en dan bezien of er binnen een jaar zinvolle uitspraken te doen zijn. Als dat niet het geval is, moet in goed overleg besloten kunnen worden om er langer over te doen. In elk geval zouden wij ervoor kunnen zorgen dat 1 januari 2009 technisch haalbaar is. […] Als er meer tijd nodig zou zijn om te experimenteren, wil ik nu de ruimte daarvoor inbouwen, met het oog op een goed eindresultaat.Historie

 • 14 september 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30545, nr. 33 en bijlage
 • 20 maart 2007
  toezegging gedaan