T00645

Toezegging bij pensioenwet 5De minister van SZW zegt toe de evaluatie van de ""pension fund governance" te zullen aangrijpen om aan het aspect van evenwichtige belangenbehartiging aandacht te geven.


Kerngegevens

Nummer T00645
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_8
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655)
Pensioenwet (30.413)


Opmerking

De Stichting van de Arbeid heeft i.o.m. SER en LSO principes voor goed bestuur van een pensioenfonds geformuleerd. De evaluatiepension fund governance is in 2008 opgestart.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [12]

Blz. 11-473

(...)

De heer Schouw: Op grond van deze wet zijn besturen van pensioenfondsen gehouden aan een ’’evenwichtige belangenbehartiging’’. Een afweging om bijvoorbeeld wel of niet premiekorting toe te kennen of al dan niet te indexeren, raakt de belangen van gepensioneerden direct. Hoe zijn zij dan betrokken in die ’’evenwichtige belangenbehartiging’’? De wettelijke verankering van het medezeggenschapsconvenant is een kleine, maar wel een eerste stap. Kan de minister in zijn beantwoording nog eens ruim aandacht besteden aan zijn stappenplan, zijn marsroute om te komen tot een rechtvaardiger zeggenschap? Op basis van welke criteria toetst hij of de in de wet vermelde evenwichtige belangenbehartiging in de praktijk tot stand komt?

Blz. 12-511

Minister De Geus: Ik wil graag de evaluatie van de pension fund governance aangrijpen om met name op het door de heer Schouw genoemde aspect van evenwichtige belangenbehartiging in te gaan. De heer Schouw vroeg om een rapportage over de vermindering van de witte vlekken. Ik zeg u toe dat het onderzoeksrapport dat in de tweede helft van 2007 zal verschijnen ook aan uw Kamer wordt toegezonden.Historie

 • 22 juli 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   zie opmerking
 • 5 december 2006
  toezegging gedaan