T00611

Toezegging bij maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector 1Minister De Geus zegt mevrouw Westerveld toe dat hij in de gaten zal houden hoeveel werknemers er zijn die een aandoening hebben dat tot ontslag kan leiden voordat ze worden aangenomen.


Kerngegevens

Nummer T00611
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_6
Status voldaan
Datum toezegging 21 december 2004
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector (29.718)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 11-550

[...]

(blz.547)

Mevrouw Westerveld (PvdA):[...]

Het kan namelijk zijn dat de werknemer de aandoening waardoor hij is uitgevallen, al had toen het dienstverband een aanvang nam. In dat geval kan het UWV het ziekengeld weigeren op grond van artikel 44 ZW en is er dus in de optiek van dit wetsvoorstel geen schade. Op die situatie was ook een van onze vragen in de schriftelijke voorbereiding gericht.

[...]

(blz.550)

Minister De Geus:[...]

Verder vroeg mevrouw Westerveld nog of de werkgever er geen belang bij kan hebben om zich erop te beroepen dat zijn werknemer de aandoening die tot het ontslag leidt, al had voordat hij in dienst kwam. Ik zeg haar graag toe dat wij in de gaten zullen houden hoeveel van dit soort gevallen zich zullen voordoen. Het komt heden ten dage echt weinig voor.

[...]Historie

 • 20 juni 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30318, 12 en 29718, 8 (16-1-2008)
 • 21 december 2004
  toezegging gedaan