T00628

Toezegging bij wijziging ww-stelsel 2De minister van SZW zegt toe in de rapportages van de regiegroep Grijs Werkt een aantal van de verantwoordelijkheden van de sociale partners met elkaar te wegen. Medio 2007 is daarvoor wellicht een goed moment.


Kerngegevens

Nummer T00628
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_23
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Wet wijziging WW-stelsel (30.370)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [32] – [1488]

(..)

Blz. 1533

Mevr. Van Leeuwen

Ik heb gevraagd naar een moment van evaluatie. De wetswijziging zal voor de WGA’ers pas op 1 januari 2008 effectief worden. Kunnen wij voor die tijd, het liefst aan het eind van deze kabinetsperiode zodat wij een boodschap kunnen meegeven aan het volgende kabinet, evalueren hoe de sociale partners aan hun verantwoordelijkheid in dezen hebben voldaan? Ik heb alleen maar behoefte aan een duidelijke toezegging dat dit evaluatiegesprek wordt gehouden.

(..)

Blz. 1533

Minister De Geus:

Maar gegeven de wetgeving die nu voorligt, legt dat evaluatiemoment wel een extra zware last op de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Daarom zeg ik de Kamer graag toe om in de rapportages van de regiegroep Grijs Werkt een aantal verantwoordelijkheden met elkaar te wegen. Medio 2007 is wellicht een goed moment.Historie

 • 24 juli 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   UB/K/2006?60083
 • 20 juni 2006
  toezegging gedaan