T00690

Toezegging Terugdringen regeldruk jeugdbeleid (31200)Het kabinet zal een brief aan de Kamer sturen over de aanpak van het terugdringen van de regeldruk in het jeugdbeleid. Daarin wordt aangekondigd dat in 2011 een vermindering van 25% wordt nagestreefd ten opzichte van 2007.


Kerngegevens

Nummer T00690
Oorspronkelijke nummer tz_VWS/JG_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 16 oktober 2007
Deadline 19 november 2007
Verantwoordelijke(n) Minister voor Jeugd en Gezin (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen algemene politieke beschouwingen
jeugdzorg
regels
Kamerstukken Miljoenennota 2008 (31.200)


Uit de stukken

Handelingen I, 2007-2008, nr. 4, blz. 117

Minister-President Balkenende: Voorafgaand aan de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van jeugd en gezin op 20 november aanstaande zal het kabinet een brief aan de Kamer sturen over de aanpak voor het terugdringen van de regeldruk in het jeugdbeleid. Daarin wordt aangekondigd dat in 2011 een vermindering van 25% wordt nagestreefd ten opzichte van 2007.


Brondocumenten


Historie