T00616

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 13De minister zal met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars praten om te bezien of er een individuele aanpak mogelijk is bij de uitvoering van het eigenrisicodragerschap (een individuele reïntegratieovereenkomst)


Kerngegevens

Nummer T00616
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_10
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Opmerking

Beeldvormingscampagne "Geknipt voor de juiste baan"

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 156)

Mevrouw Westerveld (PvdA): […]

Waarom wil de minister ook in deze situatie niet weten van een handvat voor de werknemer – in de vorm van een IRO of een eigen door de werkgever toe te kennen budget – om de zaken zelf te regelen? Of komt dat recht hem in zijn visie toch al toe omdat het voortvloeit uit goed werkgeverschap?

(blz 200)

Mevrouw Westerveld (PvdA): […]

Ik heb als toezegging genoteerd dat er onder omstandigheden voor het UWV mogelijkheden zijn om mensen die in de IVA zitten, hulp te bieden bij reïntegratie. In de discussie die wij hebben gevoerd is voor het eerst ook echt duidelijk uitgesproken dat IVA niet per se hoeft te betekenen dat er geen enkele reïntegratiemogelijkheid in zit.

(…)

(blz 206)

Minister de Geus:[..]

Onlangs heb ik een heel interessante ontwikkeling gehoord. Het UWV komt bij het ontwikkelen van de reïntegratievisies al heel dicht bij de individuele reïntegratieovereenkomst. De individualiteit in de intake krijgt dus al steeds meer gestalte. Ik doe de Kamer graag de toezegging om met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars aan tafel te gaan zitten om te bezien of wij de individualiteit van de aanpak die succesvol voortkomt uit de IRO en andere elementen, ook gestalte kunnen geven bij het vormgeven van de reïntegratie-inspanningen ten behoeve van de groep verzekerden.

(blz 209)

Ik heb een toezegging gedaan met betrekking tot de individuele reïntegratieovereenkomst bij eigenrisicodragers.Historie

 • 8 juni 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   SV/R&S/07/19382
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan