T00635

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 12De termijn voor de flexibele keuring zal in de aanpassingswet WIA worden teruggebracht tot drie maanden.


Kerngegevens

Nummer T00635
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_8
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 170)

de Heer Van den Berg (SGP): […]

De werkgever betaalt het verschil tussen de loondoorbetaling en die eventuele IVA-uitkering. Vindt de minister ook niet dat keuring na drie maanden moet kunnen, zeker in evidente gevallen?  

(blz 163)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

Een ander punt betreft de flexibele keuring en de hiervoor genoemde termijn. Deze kan problemen opleveren zowel voor de werkgever als de werknemer. Toch mag de werknemer niet tot een voortijdige beslissing worden gedwongen. Ziet de minister kans deze termijn terug te brengen en van de nodige waarborgen (medische zowel als volstrekte vrijwilligheid) te voorzien?

(…)

(blz 164)

Mevrouw Swenker (VVD): […]

De VVD-fractie is van mening dat hierdoor eigenlijk voldoende waarborgen zijn geschapen om te voorkomen dat werknemers onvoorbereid of op de gok een keuring aanvragen. Dit is ook de reden waarom de VVD-fractie bij haar standpunt blijft dat er niet meer zes maanden gewacht hoeft te worden.  Indien duidelijk is dat er sprake is van een duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid moet deze keuring eerder kunnen plaatsvinden, in ieder geval na maximaal drie maanden. 

(…)

(blz 199)

Minister de Geus:[..]

Nu de borging zodanig is verzwaard, ben ik graag bereid om toe te zeggen dat in de aanpassingswet WIA de termijn wordt verkort tot drie maanden.Historie

 • 4 november 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30318, 10
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan