T00603

Toezegging bij wijziging werkloosheidswet in verband met de inzet van reïntegratie-instrumenten 1Minister De Geus zegt toe dat hij overheidswerkgevers zal wijzen op de voordelen van een reïntegratieovereenkomst.


Kerngegevens

Nummer T00603
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_23
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wijziging Werkloosheidswet in verband met de inzet van reïntegratie-instrumenten (30.016)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 32- 1531

[...]

(blz.1531)

Minister De Geus: [...]

Gegeven de equivalentie tussen werkgevers in de marktsector en de overheidssector, voor zover zij eigenrisicodrager zijn, is er geen formele reden om het op te leggen. Er is echter wel een aanleiding om bij de overheidswerkgevers te wijzen op de voordelen van een individuele reïntegratieovereenkomst, niet alleen uit een oogpunt van rentmeesterschap over het maatschappelijk kapitaal, maar ook voor de individuen die het betreft. Als ik dit toezeg, denk ik dat ik een heel eind tegemoet kom aan de geest van de opmerkingen van mevrouw Westerveld.

[...]Historie

 • 17 augustus 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30016, 11 + brief SZW, 20 april 2007
 • 5 juli 2005
  toezegging gedaan