T00633

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 11De protocollen die de Gezondheidsraad zal opstellen kunnen worden gebruikt voor alle herbeoordelingen (de niet WIA-beoordelingen). Onderzocht zal worden of de protocollen ook voor de WAO toepasbaar zijn en indien daarvoor aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is, zal dit geschieden.


Kerngegevens

Nummer T00633
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_6
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 160)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

Langs deze lijn verder denkend, achten wij het logisch dat ook in het kader van het herbeoordelingsproces op den duur de nu te ontwikkelen protocollen zullen worden ingezet.

(blz 192)

Minister de Geus:[..]

Deze protocollen kunnen dus worden gebruikt voor alle rbeidsongeschiktheids-beoordelingen: zowel voor de einde wachttijd WAO, voor zover die er nog zijn, als voor de Wajong en alle herbeoordelingen.[...]

De protocollen kunnen dus, voor zover zij relevante informatie betreffen voor andere niet-WIA-beoordelingen, ook als hulpmiddel dienen voor die andere beoordelingen. Ik zal onderzoeken of het UWV de protocollen voor de WAO kan toepassen en of eventueel nog een aanpassing van de wetgeving nodig is. Als deze nodig is, zal ik deze ook treffen, zodat de winst van die protocollen kan worden gebruikt bij alle beoordelingen.  Historie

 • 4 november 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30318, 10
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan