T00145

Toezegging bij opzegging ilo-verdrag nr. 118 2Minister De Geus zegt toe dat hij het onderzoek zal verbreden naar de ILO en zo breed mogelijk zal kijken naar de herbekrachtiging in overeenstemming met de Wet BEU.


Kerngegevens

Nummer T00145
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_77
Status voldaan
Datum toezegging 30 november 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Opzegging ILO-verdrag nr. 118 (29.382)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 7-321

[...]

(blz.320)

Mevrouw De Wolff (GroenLinks):[...]

Wij moeten ons realiseren dat wij, voor zover wij instemmen met het opzeggen van dit verdrag, dit alleen doen onder de conditie dat de discussie nog lang niet is afgerond. Verder verwachten wij van de minister dat hij zich zal inzetten voor verbreding van het onderzoek bij de ILO en voor een zo breed mogelijke herratificatie binnen de kaders van de Wet BEU.

[...]

(blz.321)

Minister De Geus:[...]

Ik zeg dan ook graag toe dat wij het onderzoek verbreden naar de ILO. Wij willen ook zo breed mogelijk kijken naar de herbekrachtiging, maar wel in overeenstemming met de Wet BEU. Die twee toezeggingen wil ik haar graag doen.

[...]Historie

 • 4 juli 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29382, 10
 • 30 november 2004
  toezegging gedaan