T00641

Toezegging bij pensioenwet 3De minister van SZW zegt toe het artikel van prof. Koelewijn, dat o.a. handelt over de vergelijking gepensioneerde risicodragers en aandeelhouders als risicodragers, te zullen bestuderen en van zijn reactie te zullen voorzien.


Kerngegevens

Nummer T00641
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_4
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655)
Pensioenwet (30.413)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [12]

Blz. 12-503

(...)

Mevrouw Westerveld: Koelewijn wijst erop dat gepensioneerden risicodragers zijn omdat pensioenfondsen, als de zaken tegen zitten, eenzijdig de pensioenen kunnen verlagen. Zij zouden als risicodragers net zoals aandeelhouders het recht moeten krijgen dat de minister verwerpt. Verwerpt hij daarmee ook de parallel?

(...)

Aandeelhouders stellen hun kapitaal ter beschikking. Geldt dat niet ook voor gepensioneerden? Ik heb het niet over deelnemers, maar over gepensioneerden.

(...)

Minister De Geus: Ik denk dat het goed is dat ik daar nog even schriftelijk op antwoord.

(...)

Daarom lijkt mij nu wijzer om het artikel nog even te bestuderen en u mijn reactie toe te sturen.Historie

 • 20 december 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30413/30655, F
 • 5 december 2006
  toezegging gedaan