T00195

Toezegging bij wtg expres 3Minister Hoogervorst zegt toe te gaan praten met zorgverzekeraars over verzekerden en patiënten nog voor de behandeling van de Zorgverzekeringswet.


Kerngegevens

Nummer T00195
Oorspronkelijke nummer tr_VWS_2004_27
Status voldaan
Datum toezegging 30 november 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken WTG ExPres (29.379)


Opmerking

Deze toezegging had betrekking op de toetsende rol van de ledenraad op het zorginkoopbeleid van verzekeraars. Bij de voorbereiding van de Zvw is gesproken met zorgverzekeraars over de positie van verzekerden en patiënten. Aan deze toezegging is derhalve voorafgaand aan de behandeling van de Zvw voldaan.

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 7-360

[...]

(blz.360)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA):

Ik heb de minister uitgedaagd: een grotere toerusting en inspraak van verzekerden en patiënten is hiervoor essentieel. Ik heb de minister gevraagd hierover met de zorgverzekeraars te gaan praten nog voor de behandeling van de Zorgverzekeringswet, zodat hij geen AMvB nodig heeft. Op deze vraag zou ik graag een duidelijke toezegging krijgen.

[...]

Minister Hoogervorst:

Ik zet dit punt op de agenda voor de eerstvolgende vergadering met de zorgverzekeraars. Ik doe dat graag.

[...]Historie

 • 18 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31200 XVI, C
 • 12 juni 2007
  nieuwe commissie: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
 • 12 juni 2007
  commissie vervallen: commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 30 november 2004
  toezegging gedaan