T00133

Toezegging bij debat arbeid en ziekte 7Minister De Geus geeft aan dat de WW in ieder geval een centrale functie in het gehele overgangsrecht vervult. Hij zegt toe dat hij dit punt ook nog schriftelijk aan de Kamer zal doen toekomen, voorafgaand aan de eventuele mondelinge behandeling van het schattingsbesluit.


Kerngegevens

Nummer T00133
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_1
Status voldaan
Datum toezegging 15 juni 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Onbillijkheden Algemene nabestaandenwet (25.900)


Opmerking

29800 XV, B

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 33-1815 e.v.

[…]

Minister De Geus:

Het schattingsbesluit als zodanig zal in zijn techniek nog met deze Kamer besproken worden. Ik zei aan het begin van mijn betoog al dat dit debat een belangrijke opmaat is om de kwesties die zich daarbij voordoen, nu al te benoemen. Ik kan de Kamer daar naar vermogen op antwoorden, eventueel ook in tweede termijn. Ik breng op dit aangelegen punt nu al naar voren dat de WW in ieder geval een centrale functie in het gehele overgangsrecht vervult. Ik zeg graag toe dat ik dit punt ook nog schriftelijk aan de Kamer zal doen toekomen, voorafgaand aan de eventuele mondelinge behandeling van het schattingsbesluit. Ik denk dat dit in de stukken tot nu toe onvoldoende duidelijk is.

[…]Historie

 • 5 januari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Verslag van een schriftelijk overleg
 • 15 juni 2004
  toezegging gedaan