T00140

Toezegging bij wet einde toegang verzekering waz 4Minister De Geus zegt toe het probleem inzake eventuele discriminatie bij zwangerschap in de verzekering bij de Commissie gelijke behandeling met een open vraagstelling/ -vizier te doen.


Kerngegevens

Nummer T00140
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_55
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet einde toegang verzekering WAZ (29.497)


Opmerking

Verslag schriftelijk overleg en bijlagen

Uit de stukken

[…]

Mevrouw Van Leeuwen (CDA):

De minister zegt nu toe dat hij bereid is om op de kortst mogelijke termijn zowel naar de Commissie gelijke behandeling als naar de ILO te gaan. Ik ga ervan uit dat de ILO alles zal toetsen en dat de uitkomst zal zijn dat dit in het private of publieke domein moet worden geregeld. Ook dit kan de ILO aan de minister voorhouden. Dit ligt bij de Commissie gelijke behandeling misschien net iets anders, maar ik ga ervan uit dat de minister een open vraag zal stellen en dat hij het probleem waar wij tegen aan zijn gelopen in de volle breedte zal laten zien onder toezending van de Handelingen.

Minister De Geus:

Ik zeg u toe dat ik dit met open vizier zal doen, maar ik voeg hieraan toe dat ik daar niets nieuws van verwacht, omdat dit al gebeurd is. Ik wil niet in de situatie belanden dat ik hier twijfel laat bestaan over de overtuiging van de regering. Als ik die overtuiging niet zou hebben, zou ik de behandeling van het wetsvoorstel moeten aanhouden, want dan zou ook kunnen worden gezegd dat wij eerst maar eens het ILO-onderzoek moeten afwachten. Dit is de reden dat wij dit eerst hebben

[…]Historie

 • 4 juli 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29497 / 30034, I
 • 5 juli 2004
  toezegging gedaan