T00608

Toezegging bij algemene politieke beschouwingen 2Staatssecretaris Van Hoof zal voor de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer met een uitgewerkt plan ten aanzien van de participatiebanen komen.


Kerngegevens

Nummer T00608
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_28
Status voldaan
Datum toezegging 22 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Miljoenennota 2006 (30.300)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 7-274

(...)

pag. 275

De heer Noten (PvdA):

(...)

De economie trekt aan, maar de werkgelegenheid doet dat onvoldoende.

(...)

Waarom zijn wij er zo bang voor om participatiebanen te creëren? Ik wijs op het voorbeeld van de € 400-banen in Duitsland. Wat is de achterliggende gedachte van de regering om op dat vlak geen beleid te ontwikkelen? Of mis ik iets? Dit soort beleid kan perspectief bieden aan mensen die momenteel buiten de boot dreigen te vallen of al daar buiten staan. Dit kunnen wij ons niet permitteren.

(...)

Bijvoegsel Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 7-340

(...)

pag. 341

(Schriftelijk) Antwoord

Het kabinet gaat wel degelijk werk maken van participatiebanen. Aandacht voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is belangrijk en ook mensen die nog (lang) niet klaar zijn voor een reguliere arbeidsplaats dient perspectief te worden geboden. Staatssecretaris Van Hoof zal nog voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer een nadere uitwerking van participatiebanen doen toekomen.Historie

 • 5 december 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   28544, nr. 42
 • 22 november 2005
  toezegging gedaan