T00615

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 6Minister De Geus zal jongeren die nog geen aanspraak kunnen maken op een Wajonguitkering omdat zij nog geen 18 jaar zijn, maar die wel echt behoefte hebben aan dit instrument, ook loondispensatie toestaan.


Kerngegevens

Nummer T00615
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_1
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 160)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

Ik kom nu terug bij de loondispensatie en de jobcoaching. Niet alleen Borea heeft aandacht voor deze problematiek gevraagd, maar de organisaties van blinden en doven evenzeer. Hierbij heeft zich intussen ook de door SZW ingestelde Commissie Het werkend perspectief gevoegd. Deze commissie heeft nog eens helder aangegeven om welke groepen het in het bijzonder gaat, te weten allereerst de jongeren die net geen Wajong-uitkering krijgen, zoals mensen met licht-verstandelijke, auditieve, autistische of chronisch psychiatrische handicaps. Wij stellen ons vierkant achter deze jongeren op. Daarnaast gaat het om werknemers en mensen uit de gemeentelijke populatie die op latere leeftijd arbeidsongeschikt worden, waarbij onder meer gedacht moet worden aan mensen die blind of doof worden, en aan cliënten die chronische psychiatrische klachten krijgen. De CDA-fractie wil dit beroep op de jobcoachingsregeling en de loondispensatie graag nogmaals ondersteunen. In elk geval vallen deze twee instrumenten er nu buiten. Het moeten reguliere arbeidsvoorzieningen worden voor degenen met een structurele functionele beperking. 

(blz 194-195)

Minister de Geus:[…]

Er is inderdaad een groep jongeren die nog geen Wajonguitkering kunnen hebben omdat zij nog geen 18 jaar zijn, maar die wel echt behoefte zouden kunnen hebben aan dit instrument. Daarom zeg ik toe om ook voor die groep, dus voor degenen die jonger dan 18 jaar zijn en dus nog geen Wajong-uitkering kunnen hebben, dezelfde vorm van loondispensatie toe te staan. Wij maken het instrument van de loondispensatie voor de groep Wajongers dus integraal van toepassing, ook als zij die uitkering nog niet hebben.Historie

 • 4 november 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30318, 10
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan