T00139

Toezegging bij wet einde toegang verzekering waz 3Wat de private voorziening betreft en de mogelijkheid om daarin te differentiëren, zegt de minister toe dat hij samen met de verzekeraars die er ook belang bij hebben bij zowel de Commissie gelijke behandeling als de ILO nader te rade zal gaan om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent discriminatie bij zwangerschap in de verzekering.


Kerngegevens

Nummer T00139
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_54
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet einde toegang verzekering WAZ (29.497)


Opmerking

Verslag schriftelijk overleg 4 juli 2006 en bijlagen

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 37-2039

[…]

Minister De Geus: […]

Iedereen kan zich particulier verzekeren voor zwangerschap. Degenen die een beroep moeten doen op de alternatieve polis, omdat zij niet in aanmerking komen voor de reguliere polis, kunnen net als degenen die wel een reguliere verzekering kunnen afsluiten, een extra module voor zwangerschap nemen. Vervolgens is het de vraag of de polissen die worden aangeboden discriminerend zijn, omdat er een extra module in zit voor zwangerschap waarvoor moet worden betaald. Die vraag hoort niet meer thuis in het publieke domein. Die vraag hoort thuis in het private domein, omdat het om private polissen gaat. Deze vraag kan ik nu niet beantwoorden. Desgevraagd zal de rechter er een uitspraak over moeten doen.

Van verschillende kanten is indringend verzocht om voor deze situatie toch te kijken naar de mogelijkheid van meer duidelijkheid. In dit verband zeg ik uw Kamer het volgende toe. Wij kennen in Nederland een Commissie gelijke behandeling. Wij kennen in Europa de ILO die veel expertise heeft op dit punt. Wij hebben ons huiswerk goed gedaan voor wat betreft de publieke voorziening. Wat de private voorziening betreft en de mogelijkheid om daarin op deze wijze te differentiëren, zeg ik toe dat ik samen met de verzekeraars die er ook belang bij hebben bij zowel de Commissie gelijke behandeling als de ILO nader te rade zal gaan. Dat zou consequenties kunnen hebben voor de productontwikkeling van de verzekeraars die hen overigens wel vrij staat, maar goed, als men weet dat men juridisch kwetsbaar is, zal men er zich naar alle verwachting naar richten.

[…]Historie

 • 4 juli 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29497/30034, I
 • 5 juli 2004
  toezegging gedaan