T00637

Toezegging bij pensioenwet 1De regering zegt toe in haar voorlichting met betrekking tot de pensioengemachtigden die per 2015 in gaan uitdrukkelijk mee te delen dat de AOW daarmee niet ter discussie staat.


Kerngegevens

Nummer T00637
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet (30.655)
Pensioenwet (30.413)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [12]

Blz. 12-502

Mevrouw Westerveld: Ik behoor tot de categorie Nederlanders die regelmatig juist rond etenstijd gebeld wordt met allerlei schrikverhalen dat de AOW in 2015 wordt afgeschaft en dat verzekeraars daarom producten aanbieden. Zou het niet goed zijn om, gelet op die ontwikkeling, bij de voorlichting te betrekken wat in dit opzicht wel en niet verstandige maatregelen zijn?

(...)

Minister de Geus: Bij onze informatie kan echter wel betrokken worden dat de maatregelen die in 2015 effectief worden, geenszins betekenen dat daarmee de AOW als zodanig ter discussie staat. Ik zal nog even nakijken of dat in voldoende mate duidelijk is. Zo nodig zal ik die informatie aanpassen.Historie

 • 5 december 2006
  toezegging gedaan
 • 20 december 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30413/30655, F