T00634

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 5De informal opinion van de ILO (International Labour Organisation) inzake de verenigbaarheid van de wetgeving met het ILO-verdrag nummer 121, zal tezamen met een regeringsappreciatie aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden worden.


Kerngegevens

Nummer T00634
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_7
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 167)

Mevrouw De Wolff (GroenLinks): […]

maar ik ben toch zeer benieuwd naar wat de ILO desgevraagd zal adviseren aan het kabinet. Ik verzoek de minister om toe te zeggen dat als het advies afkomt – wij begrepen dat dit nog niet het geval is – de Kamer daarover kan beschikken, al is het maar vanuit een academische nieuwsgierigheid.  

(blz 209)

Minister de Geus:[..]

De volgende toezegging betreft de informal opinion van de ILO. Deze zal, samen met het standpunt van het kabinet, aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden.Historie

 • 20 maart 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   IZ/IA/06/23280
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan