T00623

Toezegging bij wijziging ww-stelsel 1De minister van SZW zegt toe bij het opstellen van het eerstvolgende overzicht van de stand van zaken mbt verdragen ook aandacht te besteden aan ILO-verdrag 168


Kerngegevens

Nummer T00623
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_19
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet wijziging WW-stelsel (30.370)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [32] – 1488

(..)

Blz.1488

Mevrouw Westerveld (PvdA):

Mijn fractie vraagt zich dan ook af of de minister voornemens is dit verdrag nu te ratificeren.

(..)

Blz.1496

Mevrouw van Leeuwen

Ik sluit mij voorts aan bij de opmerkingen van mevrouw Westerveld over het niet geratificeerd zijn van

ILO-verdrag 168.

  (…)

Wij geven jaarlijks een overzicht van de bekrachtigde

verdragen in de sfeer van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van de verdragen die in de pijplijn zitten, die overwogen worden om op te zeggen et cetera. Dat is een nieuwe routine die wij hebben ingevoerd, mede op instigatie van de Tweede en de Eerste Kamer. Ik zeg de Kamer toe dat wij bij het eerstvolgende overzicht ook aandacht besteden aan verdrag 168.

(..)Historie

 • 15 november 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29427, 32
 • 20 juni 2006
  toezegging gedaan