T00636

Toezegging bij wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) 2De minister onderschrijft de noodzaak van een doorlopende voorlichtingscampagne en zal daarbij zich specifiek richten op het midden- en kleinbedrijf.


Kerngegevens

Nummer T00636
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2006_9
Status voldaan
Datum toezegging 1 november 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034)


Opmerking

Beeldvormingscampagne "Geknipt voor de juiste baan"

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [154-214]

(…)

(blz 161)

Mevrouw Van Leeuwen (CDA): […]

Tevens willen wij ons graag aansluiten bij de door de Commissie Het werkend perspectief gevraagde continue, algemene voorlichtingscampagne. De brief van beide voorzitters, Anton Westerlaken en Bernard Wientjes, biedt hiervoor de nodige handreikingen. Met ons allen zullen wij de negatieve beeldvorming over mensen met een handicap moeten doorbreken.

(…)

(blz 166)

Mevrouw Swenker (VVD): […]

Samenvattend, de voorliggende wetgeving is ingrijpend en complex en zal ongetwijfeld nog zeer veel voorlichting vergen. Het MKB stelt dat er nog nauwelijks sprake is van voorlichting.

(…)

(blz 206)

Minister de Geus:[..]

Ik ben overigens wel bereid om een toezegging te doen over een ander punt van de Commissie Het werkend perspectief. Dit betreft de doorlopende voorlichtingscampagne. Ik zal mij daarbij vooral richten op het midden- en kleinbedrijf. Wij hebben in het debat al vastgesteld dat sprake is van wetgeving, uitvoering, cultuur en beeldvorming. Ten aanzien van dat laatste aspect had ik in het debat nog geen toezegging gedaan.

Ik wil dat graag alsnog doen, want ik ben van mening dat dit een zeer belangrijk element is.Historie

 • 8 juni 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   SV/R&S/07/19382
 • 1 november 2005
  toezegging gedaan