T00602

Toezegging bij wet einde toegang verzekering waz 2Minister De Geus zegt toe dat hij de Kamer zal berichten over de resultaten van het overleg met de Commssie Gelijke Behandeling en het Verbond van Verzekeraars over de zwangerschapsuitkeringen.


Kerngegevens

Nummer T00602
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_22
Status voldaan
Datum toezegging 28 april 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Brief
Categorie overig
Kamerstukken Wet einde toegang verzekering WAZ (29.497)


Uit de stukken

Brief  SZW, 28 april 2005

'Van deze gelenheid maak ik tevens gebruik u te melden dat ik mei nader zal overleggen met de Commissie Gelijke Behandeling en het Verbond van Verzekeraars over de thans nog door een deel van de verzekeraars gehanteerde uitsluiting van zwangerschapsuitkering in de eerste twee jaren nadat een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is gesloten.

Over de resultaten van dit overleg, alsmede van de opvattingen van de ILO, zal ik uw Kamer nader berichten.'

De Minister van Sociale Zaken

A.J. De GeusHistorie

 • 30 september 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   SV/A&I/05/74988 en wetsvoorstel 31366
 • 28 april 2005
  toezegging gedaan