T00607

Toezegging bij algemene politieke beschouwingen 1Minister-president Balkenende zegt toe de inbreng van de Eerste Kamer mee te zullen nemen bij de voorbereiding op de werkconferentie met de sociale partners en het Voorjaarsoverleg 2006.


Kerngegevens

Nummer T00607
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_27
Status voldaan
Datum toezegging 22 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Miljoenennota 2006 (30.300)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 - 2006, 7-274

(...)

pag. 334

De heer Werner (CDA): Ik heb ook nadrukkelijk gevraagd of er iets kan worden gezegd over de werkconferentie die één dezer dagen met sociale partners zal worden gehouden. Mijn vraag was met name of de vijf categorieën die moeilijk aan werk kunnen komen, een zwaar onderwerp zullen vormen op deze  werkconferentie met sociale partners. Kan de minister-president daar nog iets over meedelen?

Minister Balkenende: Ik heb uiteraard goed geluisterd naar de inbreng van uw Kamer en de boodschap is heel helder. Ik neem me zeker voor om de punten die hier naar voren zijn gebracht, ook daar aan de orde te stellen. Daarbij moeten wij niet alleen kijken naar de werkconferentie als zodanig. Het zit hem ook in het hele traject erna, want er zullen natuurlijk nog de nodige overleggen plaatsvinden. Wij zullen straks een nieuw voorjaarsoverleg krijgen en op meerdere fronten zal dit aan de orde komen. Ik zeg graag toe dat ik de punten die ik hier heb gehoord in uw Kamer, zal meenemen.Historie

 • 14 maart 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30300 XV, nr. 95
 • 22 november 2005
  toezegging gedaan