T00605

Toezegging bij beroepspensioenregeling 1Minister De Geus zegt toe dat hij een afschrift van zijn antwoord aan de notarissen, over de pensioenregeling, ook aan de Eerste Kamer zal doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T00605
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_25
Status voldaan
Datum toezegging 4 oktober 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet verplichte beroepspensioenregeling (29.481)


Uit de stukken

Handelingen EK 2005-2006, 2- 110

[...]

(blz.110)

Minister De Geus:

Ik was over het laatste punt te enthousiast. De optie om niet deel te nemen, bestaat niet. Wel kan de ongelijkheid in de opbouw van aanspraken spiegelbeeldig worden aangepast en is de ongelijkheid in doorsnee premie niet meer mogelijk. Ik heb de brief in kwestie op dit moment niet bij de hand. Ik stel voor dat ik het afschrift van mijn antwoord aan de beroepsgroep doe toekomen, zodat ook op dat punt het dossier kan worden gesloten.

De heer Biermans (VVD): Voorzitter. Met deze laatste toezegging kan ik leven, want anders wordt het wel erg technisch.

Minister De Geus:

De schrijvers van de brief van 3 oktober jongstleden krijgen sowiezo een antwoord van mij. Dat antwoord is uitvoeriger en preciezer dan ik mondeling tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel geef.  Het afschrift dat ik u daarvan doe toekomen, maakt voor mijn part deel uit van de beraadslaging.

[...]

Minister De Geus:

In principe beschrijft de wetgever de beroepsgroep niet. De beroepsgroep bakent het eigen domein af. Het notarisambt is een beroep en een ambt tegelijk. Dat maakt het zo bijzonder. Het feit dat het een ambt is en dus berust op wettelijke bevoegdheden, betekent dat de overheid bij wet afbakent wie notaris is en wie niet. Dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de kring.

De heer Leijnse (PvdA):

Dat is een specifieke situatie.

Minister De Geus:

Dat is inderdaad een zeer specifieke situatie. Ik kan mij niet zo direct voorstellen dat de overheid bepaalde andere beroepsgroepen waar hetzelfde aan de orde is, niet afbakent. Overigens krijg ik hier nog een briefje aangereikt waarop staat dat de brief van de notarissen van 3 oktober jongstleden niet aan mij is verstuurd. Ik ken uiteraard de punten in het debat. Daar kon ik net op ingaan. Toch zal ik de notarissen een antwoord versturen en een afschrift daarvan aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer doen toekomen.

[...]Historie

 • 16 november 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister De Geus, 29481 E
 • 4 oktober 2005
  toezegging gedaan