T00135

Toezegging bij debat arbeid en ziekte 3Minister De Geus geeft aan dat hij de heer Van den Berg schriftelijk laat weten hoe het toezicht op de reïntegratiemarkt precies in elkaar zit.


Kerngegevens

Nummer T00135
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_11
Status voldaan
Datum toezegging 15 juni 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Onbillijkheden Algemene nabestaandenwet (25.900)


Opmerking

29800 XV, B

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 33-1833

[…]

Minister De Geus: […]

De heer Van den Berg heeft gevraagd naar de reïntegratiemarkt en het toezicht daarop. Ik denk dat het goed is als ik hem schriftelijk laat weten hoe het toezicht precies in elkaar zit. Wij kennen in ieder geval veel waarde toe aan het feit dat de reïntegratiemarkt een vrije markt is. Omdat het geen gemonopoliseerde markt is, komt de rol van de sturing in belangrijke mate toe aan de opdrachtgevende partij, in dit geval UWV, dat zijn opdrachtnemers kan selecteren op basis van een vraag- en aanbodsituatie en met tijdelijke contracten. Dat betekent niet dat er helemaal geen toezicht is op die markt, want er mag niet onfatsoenlijk gewerkt worden en zo. Het toezicht concentreert zich echter veel meer op de vraag of er sprake is van een eerlijke concurrentie. Daarbij gaat het om de NMa en dat soort autoriteiten. Wellicht zijn er nog andere zaken, maar daarop wil ik schriftelijk terugkomen. De rol van de opdrachtgever is in ieder geval zeer belangrijk.

[…]Historie

 • 5 januari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Verslag van een schriftelijk overleg
 • 15 juni 2004
  toezegging gedaan