Wie zit waarDe Eerste Kamer heeft 75 leden. Zij vergaderen doorgaans één keer per week. Tot nader order vinden de plenaire vergaderingen plaats in de Ridderzaal, waarvan u hieronder een plattegrond ziet.

Plattegrond van de Ridderzaal met indeling hoe de fracties zitten.
Meer afbeeldingen

Voor het raam tegenover de twee zetels waarop op Prinsjesdag gewoonlijk de Koning en Koningin zitten, zitten aan het 'rostrum' (de voorzitterstafel) de voorzitter (in het midden), met rechts van hem de griffier en links van hem twee plaatsvervangend griffiers. In een hoek van 90 graden zijn zowel rechts als links van het rostrum tafeltjes opgesteld op 1,5 meter van elkaar. Rechts zitten de fracties SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie Otten, GroenLinks en SP, links de fracties ChristenUnie, PvdD, PVV, D66, OSF, PvdA en 50plus. Tegenover het rostrum, voor de verhoging waar Koning en Koningin zitten, is een tafel waar de aanwezige bewindslieden zitten.

De Eerste Kamer heeft 75 leden. Zij vergaderen doorgaans één keer per week in de grote vergaderzaal, waarvan u hieronder een plattegrond ziet, gezien vanaf de publieke tribune. Ieder Kamerlid heeft daar een eigen plek. Ga met uw muis naar een van de 'bankjes' en u ziet wie daar zit. Als u klikt komt u op het CV van het betreffende Kamerlid.

Plattegrond van de Ridderzaal met indeling hoe de fracties zitten.