Senaat op bres voor exploitanten speelautomatenDe Eerste Kamer heeft de producenten en exploitanten van speelautomaten dinsdag 24 juni de helpende hand toegestoken tijdens een debat met staatssecretaris De Jager van Financiën. Op suggesties van de kant van VVD, CDA en PvdA liet de staatssecretaris weten dat exploitanten mogelijkheden hebben om de extra lasten als gevolg van invoering van kansspelbelasting van 29% te delen met horeca-exploitanten die de speelautomaten 'in huis' hebben. Het regiem van de kansspelbelasting houdt in dat de exploitant als vergunninghouder alleen belastingplichtig is.

Interpelleren

Het debat op 24 juni werd gehouden onder druk van de VVD-fractie. Senator Biermans had namens de VVD-fractie een week eerder gevraagd de staatssecretaris te mogen interpelleren over de gevolgen van de invoering van kansspelbelasting van 29% op de winst op speelautomaten per 1 juli. De kansspelbelasting komt in de plaats van de BTW van 19% over de omzet van speelautomaten. Een meerderheid van de senaat bestaande uit CDA, PvdA en CU zei vorige week een interpellatie niet nodig te vinden, omdat er op voorstel van de commissie van Financiën al een debat zou worden gehouden over een brief van de staatssecretaris over hetzelfde onderwerp (EK 31.205 / 31.206, M). De brief was gestuurd naar aanleiding van een reeks vragen uit de senaat waartoe senator Biermans het initiatief had genomen.

Onvoorziene omstandigheid

Op uitdrukkelijk aangeven van de woordvoerders Leijnse (PvdA) en Essers (CDA) gaf de staatssecretaris aan dat invoering van de kansspelbelasting per 1 juli kan worden gezien als een 'onvoorziene omstandigheid' op grond waarvan een exploitant van speelautomaten bij de rechter op grond van het Burgerlijk Wetboek kan vragen om herziening van het contract met de horeca-exploitant. De Jager wees erop dat er ook 'ruimte' ligt bij de horeca, omdat de 16.000 speelautomaten daar betrekkelijk weinig kosten met zich meebrengen. Bovendien staat in het standaardcontract inzake speelautomaten dat de overeenkomst kan worden aangepast of ontbonden als de rentabiliteit tegenvalt.

Aanvullende maatregelen

Aan senator Biermans van de VVD zegde de staatssecretaris nog toe dat als herziening van de contracten via de rechter of via de rentabiliteitsbepaling geen soelaas biedt, de regering eventueel met aanvullende maatregelen komt als de branche van de speelautomaten dreigt te worden weggevaagd.

Motie

Een motie van Biermans c.s. waarvan de strekking was om de belastingmaatregel uit te stellen tot 1 januari 2009 kreeg in de Eerste Kamer steun van geen enkele andere fractie. Bij de stemming op dinsdag 1 juli zal deze motie alleen de stemmen van de VVD-senatoren verwerven, zo leek het. SP-woordvoerder Reuten zei dat de motie 'onzin' bevatte en in feite tot niemand was gericht. Een loos gebaar, oordeelde de SP-senator.

Forse belastingmaatregel

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2008 in december 2007 nam de senaat een motie aan van Biermans c.s., waarin om nader onderzoek werd gevraagd naar de gevolgen van de belastingmaatregel. De staatssecretaris hield vol dat er in vergelijking met december geen wezenlijk andere gevolgen zijn te voorzien van wat hij ook zelf een 'forse belastingmaatregel' noemde. De Jager wees er wel op dat na overleg met de branche eind vorig jaar wel het besluit is genomen om de kansspelbelasting te verlagen van 40,85% naar 29%. Dat was een voordeel voor de casinospelen, waar de speelautomaten mee worden vergeleken. Het nadeel was dat de exploitanten van speelautomaten per saldo tien procent meer belasting moeten gaan betalen per 1 juli. De regering had de maatregel op 1 januari 2009 willen invoeren, maar door een wijzigingsvoorstel van de Tweede Kamer werd de datum van invoering een half jaar vervroegd.

Toezegging

De Jager zegde de Eerste Kamer ook toe dat de gevolgen voor de branche nauwkeurig in kaart zullen worden gebracht. Aan de fracties van SGP en CU liet De Jager weten niet bang te zijn dat de mogelijkheid om straks ook zonder munten, maar bijvoorbeeld met chipkaarten, te gokken drempelverlagend zal werken. Woordvoerder Ten Hoeve van OSF, die mede sprak namens D66, kreeg de toezegging dat De Jager eventueel per brief zal rapporteren over de gevolgen van belastingmaatregel.

Pluspunten

Senator Essers van het CDA somde de pluspunten van het debat op:

  • er komt overleg met de branche om de mogelijkheid huurverlies te indexeren;
  • er komen apparaten waar geen munten voor nodig zijn;
  • er komt overleg met de branche over horizontaal toezicht, waarbij de belastingdienst zich coulant zal opstellen;
  • de aanpak van het illegale gokken zal steviger worden;
  • de mogelijkheid is reëel dat de exploitanten van speelautomaten hun strop gedeeltelijk kunnen afwentelen op de horecasector.

Deel dit item: