Senaat sterk verdeeld over interpellatieverzoek VVDDe Eerste Kamer heeft dinsdag 17 juni 2008 sterk verdeeld gereageerd op een verzoek van de VVD-fractie om staatssecretaris De Jager te mogen interpelleren op 24 juni 2008 over de uitvoering van de motie Biermans c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (EK 31.205/31.206, F), die de senaat bij de behandeling van het Belastingplan 2008 heeft aangenomen. De regeringsgezinde fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie zagen geen reden om VVD-senator Biermans verlof voor de interpellatie te verlenen met een verwijzing naar het besluit van de vaste commissie voor Financiën van de Kamer om een plenair debat te houden op 24 juni over de brief van de staatssecretaris van 6 juni over de uitvoering van de motie (opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg EK 31.205/31.206, M).

Motie

De motie die destijds gesteund werd door alle fracties, met uitzondering van de ChristenUnie en de SGP, vroeg de regering om een onderzoek naar de gevolgen voor de sector speelautomaten door invoering per 1 juli 2008 van een kansspelbelasting van 29%. Senator Biermans motiveerde zijn interpellatieaanvraag met een verwijzing naar de gang van zaken rond de uitvoering en behandeling van deze motie. Op 6 mei trok Biermans in de commissie voor Financiën aan de bel, omdat er tot dan toe nog geen reactie van de regering was gekomen. Na brieven van 9 en 21 mei van de commissie reageerde de staatssecretaris uiteindelijk op 6 juni per brief. De VVD-fractie kondigde toen aan voornemens te zijn een interpellatieverzoek in te dienen, omdat deze fractie de indruk had gekregen dat andere fracties content waren met deze brief. Volgens Biermans besloot een meerderheid van de commissie pas tot het houden van een plenair debat over de brief, nadat de interpellatie door de VVD ook formeel was aangekondigd.

Historisch besluit

De senaat besloot dinsdag aanvankelijk ingevolge een ordevoorstel van CU-fractievoorzitter Schuurman met een besluit over het verlenen van verlof voor een interpellatie te wachten totdat de commissie voor Financiën zich zou hebben gebogen over een voorstel van de CDA-fractie om over de brief op 24 juni een plenair debat te houden. Een meerderheid van de commissie was het met het CDA-voorstel eens, zo deelde commissievoorzitter Essers de senaat na een schorsing mee. Daarop zei Biermans dat de VVD het verzoek om de interpellatie te houden toch handhaafde 'gezien de gang van zaken'. VVD-fractievoorzitter Rosenthal zei enkele malen dat de senaat een historisch besluit dreigde te nemen door in dit geval geen verlof te geven voor een interpellatie. Dat is nog nooit voorgekomen, aldus Rosenthal.

PvdA-woordvoerder Leijnse wees erop, dat in dit geval het recht van de Kamer als geheel om met de regering in debat te treden prevaleert boven het individuele recht van een Kamerlid om de regering te mogen interpelleren. Maar het is geenszins de bedoeling om een lid van de Kamer de mond te snoeren. De heer Biermans krijgt volop de kans om de staatssecretaris vragen te stellen. CDA-fractievoorzitter Werner wierp verre van zich de suggestie van de heer Rosenthal dat de meerderheid van de Kamer hier een medelid het recht om te interpelleren ontzegt. CU-fractievoorzitter Schuurman betoogde dat een interpellatie overbodig zou zijn, nadat over hetzelfde onderwerp al een plenair debat was gehouden. VVD-fractievoorzitter Rosenthal zei dat een interpellatie tot een scherper en politieker debat leidt en dat hij er daarom de voorkeur aan geeft boven een debat over een brief. De VVD-fractie kreeg steun van de fracties van SP, GroenLinks, D66, SGP en OSF.


Deel dit item: