31.071

Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent BabyverlofDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Halsema en Van Gent (beiden GroenLinks) regelt voor vaders en voor vrouwelijke partners van vrouwen die kinderen krijgen een babyverlof van een week, op te nemen binnen vier weken na de geboorte van een kind.

Met dit voorstel kunnen die vaders en vrouwelijke partners na de geboorte van hun kind een week doorbetaald verlof opnemen. Volgens de initiatiefnemers ervaren de meeste mannen (95%) de huidige regeling van twee dagen kraamverlof als te kort. Met babyverlof krijgen ze de tijd om rustig met hun kind kennis te maken en er voor te leren zorgen. Ook zou er van babyverlof een stimulerende werking uitgaan: vaders zullen later ook meer zorgtaken op zich nemen. Het recht geldt ook voor vaders en vrouwelijke partners die niet op hetzelfde adres wonen als de moeder.

De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de week week loondoorbetaling.

Tot de nota van wijziging van 12 februari 2010 (TK 31.071, nr. 14) heette het initiatiefvoorstel Vaderverlof.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 18 februari 2010 verworpen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2007

titel

Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

 • 18 februari 2010
  stemming (verworpen, voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV ) Handelingen TK 2009/2010, nr. 57, blz: 5239
 • 17 februari 2010
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 56, blz: 5088-5109
 • 26 juni 2008
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 102, blz: 7314-7328
 • 24 juni 2008
  behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 100, blz: 7133-7150