30.564

Initiatiefvoorstel-Arib Lijkschouwing van minderjarigenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) wijzigt de Wet op de lijkbezorging waardoor het bij alle overlijdensgevallen van minderjarigen verplicht wordt een forensisch arts in te schakelen. De initiatiefnemer ziet dit voorstel als een eerste stap naar procedures om alle dood als gevolg van mishandeling of verwaarlozing van kinderen op te sporen.

De forensisch arts mag niet de behandelende arts van de overledene zijn. De kennis en vaardigheden van de forensisch arts worden vastgesteld in een ministeriële regeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De regering heeft op 14 september 2006 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30.696) ingediend waardoor aan de Wet op de lijkbezorging een procedure wordt toegevoegd waardoor bij onduidelijkheid rond de doodsoorzaak van een kind en bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld moet worden.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.