Interpellatie-Van Driel (PvdA) en Slagter-Roukema (SP)
Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 18 maart 2008 de leden Van Driel (PvdA) en mw. Slagter-Roukema (SP) toestemming gegeven de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens de hele Kamer uitgezonderd de VVD, te interpelleren over het opzeggen van deel VI van de Europese Code inzake sociale zekerheid zonder dat de Eerste Kamer in de gelegenheid is geweest zich uit te spreken over het betreffende wetsvoorstel (31.267).

De interpellatie vond plaats op 18 maart 2008.


Documenten