31.009

Initiatiefvoorstel-Waalkens Verbod seks met dierenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Waalkens (PvdA) maakt seks of pornografie met dieren strafbaar. Ook als de seks in de privé situatie plaatsvindt en ook als er geen sprake is van pijn, letsel of benadeling van de gezondheid of welzijn van het dier.

Met dit voorstel wil de indiener een bijdrage leveren aan de bescherming van de zeden. Om alle gedragingen met een seksuele strekking strafbaar te maken is in het voorstel voor de term 'seksuele handelingen' gekozen. De indiener wil ook het verspreiden en bezitten van (virtuele) dierenporno strafbaar maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.009, A) is op 1 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 februari 2010 na hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor en 34 stemmen tegen aangenomen. CDA en VVD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2007

titel

Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten