31.229

Verzamelwet SZW-wetgeving 2008Dit wetsvoorstel brengt in verschillende wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen wijzigingen van technische aard aan.

Het gaat onder andere om redactionele verbeteringen en het corrigeren van onjuiste verwijzingen. Ook worden in een aantal gevallen op beleidsmatige overwegingen berustende wijzigingen voor het jaar 2008 aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 551 van 21 december 2007.

De inwerkingtredingt is opgenomen in Staatsblad 552 van 21 december 2007.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2007

titel

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten