30.238

Verzamelwet sociale verzekeringen 2006Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal sociale verzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de Vereenvoudiging van enkele socialeverzekeringswetten en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) met ingang van 2006. In dit voorstel is al rekening gehouden met de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.

Daarnaast wordt de procedure voor de teruggaaf van teveel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen en teveel betaalde inkomensafhandelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet vereenvoudigd. Daarnaast herstelt dit voorstel wetstechnische onvolkomenheden en brengt wijzigingen van ondergeschikte aard aan in wetten op het gebied van sociale verzekeringen. Het gaat onder meer over overbodig gebleken artikelleden of onderdelen daarvan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 708 van 28 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 709 van 28 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2005

titel

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten