29.998

Vervallen concernfinancieringsregeling en deblokkering spaarloonDit wetsvoorstel laat de concernfinancieringsregeling (CFM-regeling) vervallen en stelt overgangsrecht daartoe vast. De CFM-regeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 biedt de mogelijkheid een reserve te vormen voor de specifieke risico's die zijn verbonden aan het internationaal opereren van in Nederland gevestigde ondernemingen. De regeling is aangemerkt als schadelijke belastingconcurrentie en door de Europese Commissie aangemerkt als verboden staatssteun.

Daarnaast wordt met dit voorstel de blokkeringsperiode (vier jaar) voor spaarloon van de kalenderjaren 2001 tot en met 2004 in de Wet op de loonbelasting 1964 vervangen door een termijn die eindigt op 1 september 2005.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 468 van 27 september 2005.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2005

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen van de concernfinancieringsregeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • De artikelen I en II werken terug tot en met 12 juli 2001
  • Artikel IA werkt terug tot en met 1 september 2005

Documenten