Werkgroep "Voorbereiding beleidsdebat inzake de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland"Deze werkgroep werd ingesteld half december 2004 ter voorbereiding van een geïntegreerd beleidsdebat inzake de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland. Het beleidsdebat werd gehouden in het kader van de begrotingsbehandeling 2005 (29.800 XI; 29.800 XII; 29.800 XIII; 29.800 XIV).

De beleidsterreinen van de ministeries voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Verkeer en Waterstaat, voor Economische Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werden hierbij betrokken.

Voorzitter van de werkgroep was mw. M.E. Bierman-Beukema toe Water (VVD). De griffier was de heer B. Nieuwenhuizen.

Het geïntegeerde beleidsdebat vond plaats op 21 en 22 maart 2005. De werkgroep is op 22 maart 2005 opgeheven.

De volgende leden waren lid van de commissie: